Allmänna villkor och köpvillkor

Allmänna villkor

  1. Avbokning:

  Du kan avboka din segling/kurs/coachning fram till 30 dagar innan bokat datum. Vid avbokning får du tillbaka 85% av det du betalat. Om avbokning sker senare än 30 dagar innan kursstart sker ingen återbetalning från Vind o Vatten, oavsett anledning till avbokningen.

   

  1. Ombokning:

  Om du betalar en ombokningsavgift i samband med köpet så kan du boka om seglingen/kursen/coachningen till ett annat datum fram till 14 dagar innan kursstart, i mån av tillgängliga tider. Vi kan tyvärr inte garantera att du får segla med samma båt/skeppare vid ombokning. Vi kan inte garantera att det finns möjlighet till ombokning inom samma säsong, men rätten till ombokning gäller fram till och med påföljande säsong.

   

  1. Avbeställningsskydd:
  Vill du ha en avbeställningsförsäkring så kan du teckna det själv hos en extern försäkringsgivare, exempelvis ERV. De tar en kostnad av ca 6% av vad du har betalat för din segling/kurs/coachning och ger dig möjlighet att avboka med kort varsel om du skulle bli sjuk eller få annat allvarligt förhinder att delta. OBS att försäkringen hos ERV måste tecknas inom två dagar efter att du bokat din segling/kurs/coachning. Använd den här länken: https://www.erv.se/privat/vara-reseforsakringar/avbestallningsskydd/. Deras försäkring kan tecknas av alla som bor i de nordiska länderna.

   

  1. Ersättare:

  Om du skulle bli sjuk eller få förhinder att delta i segling/kurs/coachning går det även bra att du själv ordnar en ersättare som tar din plats.

   

  1. Genomförandegaranti:

  Om skepparen skulle bli sjuk och inte kan genomföra seglingen/kursen/coachningen, eller om den planerade båten inte är möjlig att använda, flyttas seglingen/kursen/coachningen till annat datum inom innevarande eller nästkommande säsong om detta är möjligt för samtliga deltagare, alternativt genomförs den med annan skeppare/båt. Om inget av detta är möjligt återbetalas kursavgiften.

   

  1. Inställd seglarkurs:

  Om färre än två personer är anmälda till en seglarkurs kan denna komma att ställas in av Vind o Vatten. Den som anmält sig och betalat för kurs som ställs in erbjuds att boka om till annat tillfälle eller att få sin kursavgift återbetald. Beslut om att ställa in en seglarkurs tas två veckor innan kursstart.

   

  1. Väder:

  Vi seglar i de flesta väder och anpassar om så krävs segelyta och seglingsområde efter väder och vind. Om vinden under längre tid (mer än 30 % av tiden) skulle vara så hård att det inte går att segla över huvud taget, kan hela eller delar av seglingen förflyttas till ett senare datum inom samma eller kommande säsong. Om det inte är möjligt för båda parter att flytta seglingen kan den avbokas och återbetalas till den del som ej gått att genomföra.

  För motorbåtscoachning, se särskilda villkor vid bokning.

   

  1. Simkunnighet:

  Deltagare över 12 år ska kunna simma minst 200 m.

   

  1. Har du bokat coachning på din egen båt gäller följande villkor:

  Vid dåligt väder: Vi ställer väldigt sällan in en coachning på grund av dåligt väder. Det brukar gå bra att hitta seglingsområden som fungerar att segla i även om vinden är ganska hård. Vid extremt hårt väder, eller om ni som båtägare inte anser det lämpligt att gå ut, kan det dock bli aktuellt att hela eller delar av kursen flyttas till annat datum.

  Säkerhet: Vid coachning ombord på din egen båt är det du som båtägare som ansvarar för båtens skick och säkerhet. Att båten är försäkrad är ett villkor för att kunna genomföra kursen, och vi rekommenderar att du även har olycksfallsförsäkring. Vi börjar alltid med en säkerhetsgenomgång, så det är bra om du i förväg tänker igenom vilken säkerhets- och räddningsutrustning du har. Det är du själv som är befälhavare på båten och du tar fullt ansvar för de manövrar som genomförs, och för att båten är rätt utrustad och sjösäker. Instruktören medföljer som rådgivare och coach men är inte befälhavare. Om coachen anser att båten inte är tillräckligt sjövärdig, kan hen neka att lämna bryggan med båten. Om coachning inte kan genomföras på grund av båtens skick, återbetalas inte avgiften.

  Gällande segelbåtar: För att vi ska kunna segla i lite hårdare vind krävs att båtens storsegel går att reva, gärna med två rev, samt att den har ett försegel som går att rulla in eller byta till mindre storlek.

  Till priset tillkommer reskostnadsersättning till coachen med 65 kr/mil mellan coachens bostad och din båt. Den kostnaden betalas direkt till coachen på plats.

   

  1. Alkoholpolicy:

  Alla våra seglingar/kurser/coachning är alkohol- och drogfria, dvs ingen får vara påverkad av eller inta alkohol eller andra droger under den tid vi är ute på sjön.

   

  1. Covid -19:

  Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smittspridning. Våra dagseglingar och dagkurser sker utan övernattning eller gemensam matlagning ombord. Du måste vara helt symptomfri för att få delta i en kurs/segling/coachning. Deltagare och skeppare skall vara noga med handhygien under tiden ombord. Generellt gäller att vi vistas huvudsakligen utomhus och att vi håller avstånd till varandra när det är möjligt.

   

  1. Försäkring:

  Som kursdeltagare är du försäkrad av Vind o Vatten vid svårare olycksfall och förlust av lösöre när du seglar på våra båtar. Egen olycksförsäkring rekommenderas dock som komplement.

   

   

  Köpvillkor

   

  1. Företagsinformation

  Domänen vindovatten.se tillhandahålls av Vind o Vatten KREO AB med org nummer 559229-5819 i samarbete med OutVentures AB, org nummer 559241-7819. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.

  Kontaktadress:
  Vind o Vatten KREO AB
  Nämdövägen 5
  137 71 Dalarö

  1. Priser

  Varje vara anges inklusive moms i svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar.

  3.1 Betalning

  Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

  3.2 Kortbetalning

  Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

  3.3 Swishbetalning

  Swishbetalning accepteras i kassan. Läs mer och skaffa Swish på https://swish.nu.

   

  4.3 Genomförandegaranti

  För genomförandegaranti se våra Allmänna villkor.

  4.4 Skador på egendom

  Köparen av tjänsten är ansvarig för att iaktta varsamhet vid hanteringen av och vistelsen på våra båtar. Vid uppenbar ovarsamhet eller stöld kommer hyrestagaren stå som ersättningsskyldig för uppkomna skador eller stöld.

  1. Ångerrätt och öppet köp

  Se våra allmänna villkor.

  1. Personuppgiftsbehandling

  För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Vind o Vatten KREO AB att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling.

  1. Kontakt och kundtjänst

  Kontakta Vind o Vatten KREO AB på e-post: kontakt@vindovatten.se

   

  1. Cookies

  En cookie är en textfil som skickas från en webbsida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.

  10.1 Force Majeure

  Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan medföra tillämpning av denna bestämmelse.

  10.2 Ändring av avtalsvillkor

  Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet.

  10.3 Tvister och lagar

  Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

   

  Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling

  Vind o Vatten KREO AB, org. nr. 559229-5819, behandlar personuppgifter i samband med handeln på https://vindovatten.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Vind o Vatten KREO AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):

  • För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
  • För att ta emot och bearbeta dina beställningar.
  • För att hantera eventuella returer.
  • För att skicka dig sms-aviseringar om bokningsstatus.
  • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
  • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
  • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Vind o Vatten KREO AB:s erbjudanden och tjänster.

  De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor och tjänster (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Vind o Vatten KREO AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

  Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Vind o Vatten KREO AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Vind o Vatten KREO AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Vind o Vatten KREO AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Vind o Vatten KREO AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Vind o Vatten KREO AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

  Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Vind o Vatten KREO AB via info@vindovatten.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd.

  Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

  • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
  • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
  • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
  • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Vind o Vatten KREO AB:s berättigade intressen.
  • Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.